BanHangPro trân trọng kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá như sau:


100.000 ₫/tháng/máy. (thanh toán tối thiểu 6 tháng)


Máy chủ và nhiều máy con : 150.000 ₫/tháng.


Vĩnh viễn (bao gồm máy chủ và nhiều máy con) : 5.500.000 ₫.


Nội dung thanh toán: ghi tên công ty hoặc mã đăng ký

Ngân hàng VIETCOMBANK chi nhánh Bình Thuận
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Liêm
– Số tài khoản: 062 100 039 0315

Ngân hàng VIETINBANK chi nhánh Bình Thuận
– Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Liêm
– Số tài khoản: 109003688598


Liên hệ:
– Điện thoại: 0944.867373 (Mr. Liêm)
– Email: hotro@banhangpro.com