Cập nhật phiên bản

Thảo luận trong 'Thảo Luận Chung' bắt đầu bởi minhhien, 27/7/15.

 1. minhhien

  minhhien Member

  Cập nhật phiên bản 1.6.9 (Ngày 28/03/2016)
  - Hiển thị tên nhân viên trên phiếu in.
  - Cho phép chọn nhân viên tại màn hình bán hàng và nhập hàng.
  - Cập nhật thống kê hàng hóa theo nhân viên.
  -----------------------------------------------

  ----Thân---
  Chỉnh sửa cuối: 8/1/16
 2. minhhien

  minhhien Member

  Cập nhật phiên bản 1.5.7 (Ngày 13/08/2015)
  - Hiển thị nhóm hàng tại màn hình bán hàng, nhập hàng.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. minhhien

  minhhien Member

  Cập nhật phiên bản 1.6.1 (Ngày 08/01/2016)
  - Cho phép thay đổi tên hàng hóa.
  - Cập nhất phiếu in bán hàng, nhập hàng, báo cáo, công nợ.
  - Tối ưu phần mềm.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. liem9000

  liem9000 Moderator

  Cập nhật phiên bản 1.6.9 (Ngày 28/03/2016)
  - Hiển thị tên nhân viên trên phiếu in.
  - Cho phép chọn nhân viên tại màn hình bán hàng và nhập hàng.
  - Cập nhật thống kê hàng hóa theo nhân viên.
  -----------------------------------------------